Cilinder afsluiters

Cilinders voor opslag van gasproducten zijn voorzien van afsluiters. Per gassoort worden afsluiters gebruikt
met afwijkende aansluitschroefdraden en aansluitvlakken.
Per werelddeel worden verschillenden systemen gehanteerd. In veel landen is het BS systeem van toepassing.
BS 341 staat voor British Standard Cylinder Valve Outlet & Conectors.

Het grote verschil tussen DE BS341 afsluiters en welk in o.a. Nederland gebruikt wordt betreft de ansluiting.
Bij BS341 is binnendraad veelal van toepassing en in Nederland is buitendraad de norm.

Onderstaand overzicht geeft de meest gebruikte afsluiters en aansluitstukken aan bij BS341.

gasproduct BS valve nr gas product BS valve nr.
acetyleen       4 koolmonoxide       8
argon       3 lucht       3
butaan / propaan       4 waterstof       4
helium       3 stikstof       3
kooldioxide       8 zuurstof       3

In Nederland wordt geen gebruik gemaakt van het BS systeem maar zijn de ondervermelde afsluiters
volgens de NEN 3268 norm van toepassing.

Schroefdraad-aanduiding en richting van de schroefdraad.

gassoort formule aansluiting brandbaar giftig/corrosief
acetyleen C2H2    beugel         *  
argon Ar.      RU3    
butaan C4h10      LU1         *  
formeergas        LU1    
helium He      RU3    
kooldioxide CO2      RU1    
koolmonoxide CO      LU4         *         *
lachgas N2O      RU1    
lucht        RU6    
menggas        RU3    
propaan C3H8      LU1         *  
stikstof N2      RU3    
waterstof H2      LU1         *  
zuurstof O2      R12    
De afsluiters zijn per gevaareigenschap van de gasproducten ingedeeld.
RU3, RU6, RI1
LU1
RU4
LU4
niet brandbare gasproducten.
brandbare gasproducten
giftig / corrosief
brandbaar, giftig / corrosief