Wet- en regelgeving aangaande afvul voorschriften LPG tankstations per 01-01-2016

 • Artikel 5.73 [Treedt in werking per 01-01-2016]
  • Het afleveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de afleverzuil.
  • De afleverzuil levert uitsluitend LPG aan:
   • brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor gebruik in motorvoertuigen op de weg en de aanhangers daarvan mits die verwarmingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;
   • het reservoir van de LPG-tankwagen, indien de LPG-afleverinstallatie leeg wordt gemaakt.
  • Bij het afleveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.
 • Artikel 5.74 [Treedt in werking per 01-01-2016]
 • Gasflessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.

In bovenvermelde artikelen is bepaald dat per 01-01-2016 het niet meer is toegestaan om gasflessen en losse heftrucktanks af te vullen bij ( benzine) tankstations.

Bij ons kunt u uw gasflessen en heftruck tanks wel laten afvullen.