Veiligheidsinformatie bladen.

Werken met gasproducten is werken met “gevaarlijke stoffen”. Elk gevaarlijke stof heeft eigenschappen welke invloed kan hebben op milieu, gezondheid en veiligheid.
Het is dan ook van belang dat u weet met wat voor een gevaarlijk stof u werkt en wat de mogelijke gevaren van die stof zijn.
Van alle gevaarlijke stoffen zijn informatiebladen beschikbaar, op deze veiligheidsinformatie bladen ( MSDS ) zijn alle gegevens over een bepaalde stof omschreven.
tevens treft u informatie aan, wat u moet doen bij een mogelijke calamiteit.

Gasproducten, zoals b.v. propaan, argon en zuurstof, vallen onder het begrip “gevaarlijke stoffen”.
Van alle gasproducten welke wij verhandelen zijn bij ons veiligheidsinformatie bladen aanwezig. Per gassoort kunt u via onze site alle informatie nalezen. De bladen kunt u zelf uitprinten.
Wenst u een bedrukte versie dan kunt u via onze “contact” pagina informatiebladen opvragen voor de betreffende gasproduct waar u mee werkt.

Na ontvangst aanvraag om een informatieblad van een gasproduct welke u bij ons heeft betrokken wordt deze naar u toegezonden.

Veiligheid informatie bladen dienen te voldoen aan de verorderingen EG1970/2006 (REACH) en 1272/2008(CLP).

Per 2014 zijn onze informatiebladen herzien en aangepast. Het is raadzaam om uw informatiebladen te controleren op de juiste versie. Dit kunt u herleiden aan de uitgifte datum. Tevens zijn alle vervangende informatiebladen verzien van de omschrijving herziende versie .

vib-blad acetyleen 2014
vib-blad argon 2014
vib-blad helium 2014
vib-blad koolzuur 2014
vib-blad lucht techn. 2014
vib-blad menggas FA-FB 2014
vib-blad menggas MA-MB-MK 2014
vib-blad menggas MC-MD 2014
vib-blad menggas MP 2014
vib-blad menggas MR 2014
vib-blad menggas MX01 2014
vib-blad menggas ZK 2014
vib-blad propaan 2014
vib-blad R134a 2014
vib-blad R407c 2014
vib-blad R410a 2014
vib-blad stikstof 2014
vib-blad waterstof 2014
vib-blad zuurstof 2014