Cilinders

Gasproducten kunnen op verschillende manieren worden opgeslagen. De meest voorkomende en bekendste manier is in cilinders.
Er bestaan verschillende benamingen voor cilinders (drukhouders, gasflessen) die leverbaar zijn in diverse inhoudsmaten en uit verschillende materialen bestaan. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje ‘drukhouder, cilinder, gasfles‘.

Keuring
De cilinders dienen aan bepaalde vastgelegde eisen te voldoen. Per bepaalde periode dienen de cilinders getest (herkeurd) te worden. Tijdens de test wordt gecontroleerd of de cilinder nog voldoet aan de gestelde eisen. Daarna wordt de cilinder van een keurmerk voorzien waaruit blijkt in welk jaar de cilinder gecontroleerd is en tot welk jaar de cilinder gebruikt kan worden alvorens deze opnieuw dient te worden herkeurd.

Tijdens het keuren wordt er gekeken of de cilinder aan de onderstaande eisen voldoet:

  • de cilinder mag niet teveel afwijken van het bepaalde gewicht;
  • de cilinder mag inwendig niet verroest zijn;
  • de buitenkant van de cilinder mag niet voorzien zijn van putcorrosie.
  • in de cilinderwand mogen geen deuken en/of andere beschadigingen aanwezig zijn;
  • in acetyleencilinders mag de in de cilinder aanwezige poreuze massa niet gebroken of teveel ingeklonken (volumevermindering) zijn.

Na deze inspectie wordt de cilinder afgevuld met water en onder druk gezet (uitgezonderd acetyleencilinders). De druk waaraan de cilinder wordt blootgesteld is de proefdruk die staat ingeslagen in de schouder van de cilinder. Als de cilinder al deze testen heeft doorstaan wordt de cilinder voorzien van een nieuw herkeuringsteken.

In de cilinder behoren informatieve gegevens aanwezig te zijn. Meestal staan deze gegevens gestanst in de schouder van de cilinder of de beschermkraag van de afsluiter. Wanneer de gegevens niet of beperkt aanwezig zijn (uitgeslepen), wordt de cilinder niet herkeurd. In het verleden had elk Europees land zijn eigen eisen en herkeuringsdienst. Het was niet mogelijk om cilinders uit het buitenland in Nederland te laten keuren of te laten afvullen, omdat de buitenlandse cilinders niet voldeden aan de Nederlandse eisen. Door Europese afspraken zijn hier veranderingen in gekomen. Als een cilinder voorzien is van een Europees keurteken is het mogelijk om deze cilinder in meerdere Europese landen te laten herkeuren, afvullen en gebruiken.

Cilinder onderhoudsafdeling
Kuiper’s gassen heeft een cilinder onderhoudsafdeling waar cilinders gereconditioneerd worden. Deze afdeling bewerkt het eigen cilinderpark van ons bedrijf maar onderhoudt ook cilinders van andere gasleveranciers en handelspartners. Tevens worden eigendom cilinders van particulieren in behandeling genomen.

  • het uitvoeren van de wettelijk verplichte herkeur;
  • spuiten van de cilinder;
  • monteren van een nieuwe afsluiter;
  • complete behandeling: herkeur, inslag aanpassing, monteren nieuwe afsluiter en stralen en spuiten.